postheadericon Przyczyny zaniku mięśni

Tak naprawdę przyczyn zaniku mięśni może być bardzo wiele, a wymienić należy tu przede wszystkim: przemęczenie, długotrwały stres, choroby pasożytnicze, choroby autoimmunologiczne oraz zaburzenia hormonalne.

Choroby pasożytnicze.

Do najgroźniejszych pasożytów wywołujących u ludzi choroby, zalicza się: tasiemiec bąblowcowy, włosień kręty (atakujący mięśnie) oraz Toxoplasma gondii.

Włosień kręty to nicień, którego atak może skończyć się dla człowieka nawet śmiercią. Główną przyczyną zakażenia jest zjedzenie mięsa dzika lub świni, które nie zostało poddane odpowiedniej termicznej obróbce (tzn. było za krótko gotowane – krócej niż 30 minut).

Larwy włosienia krętego wraz z krwią dostają się do mięśni poprzecznie prążkowanych, gdzie zwijają się spiralnie i otorbiają (mogą tak przetrwać wiele lat).

Choroby autoimmunologiczne

Są to choroby układu odpornościowego, który sam niszczy swoje własne komórki i tkanki w procesie autoimmunizacji (reakcja immunologiczna, w której powstają limfocyty T lub/i przeciwciała, nieprawidłowo skierowane przeciw własnym tankom i komórkom).

Zaburzenia hormonalne

Do zaniku mięśni mogą doprowadzić wszystkie zaburzenia związane z działaniem nadnerczy (która produkuje za mało, bądź za dużo hormonów – ze szczególnym naciskiem na drugi przypadek).

Czynniki środowiskowe

Coraz częściej mówi się, że jedną z przyczyn zaniku mięśni jest wpływ niekorzystnych czynników środowiska. Głównie mowa tu o zatruciach metalami ciężkimi (rtęć, ołów). Najczęściej w wyniku takiego zatrucia stwierdza się stwardnienie boczne zanikowe.

Stres

Życie każdego człowieka (żyjącego w XXI wieku) jest po brzegi wypełnione różnymi odmianami stresu. Każdy wie, że działanie stresu jest niezwykle szkodliwe dla ludzkiego organizmu, jednak niestety nie wielu potrafi sobie z nim sprawnie radzić.

Tak jak zostało wspomniane na początku tej strony, przyczyn choroby, jaką jest zanik mięśni, jest bardzo wiele, powyżej wymienionych i krótko scharakteryzowanych zostało tylko kilka.