postheadericon Niedowład mięśni twarzy

Niedowład mięśni twarzy związany jest ściśle z uszkodzeniem nerwów twarzy.

Istnieją trzy podstawowe typy niedowładów mięśni twarzy:

1) Porażenie centralne, ośrodkowe:

a)      nadjądrowe – charakterystycznym objawem jest połowiczny bezwład lub niedowład, występujący po tej samej stronie twarzy co uszkodzenie; uszkodzenie widoczne jest na policzku, wardze i szyi;

b)      korowe – czyli uszkodzone zostaje unerwienie mięśni dolnej połowy twarzy (po przeciwległej stronie); warto wiedzieć, że podczas tego niedowładu mięśnie prawidłowo reagują podczas uśmiechu i płaczu;

c)      podkorowe – niedowład występuje w momencie, gdy zostaje przerwane połączenie między prążkowiem a wzgórzem, co objawia się poprzez zniesienie emocjonalnych ruchów mimicznych (tzw. objaw Nothnagela);

2)      Porażenie obwodowe, czyli prosopoplegia:

a)     poniżej otworu rylcowo-żuchwowego – do najbardziej charakterystycznych objawów należy silne łzawienie oka (nie opada powieka), opadanie kącika ust, utrata głębokiego czucia, brak możliwości m.in. gwizdania, mrugania, jedzenie zaczyna gromadzić się między policzkiem a dziąsłem;

b)      w obrębie kanału nerwu twarzowego – najczęściej występujące objawy to zmniejszona ilość wydzielania śliny oraz utrata smaku na języku (2/3 powierzchni przedniej), a także objawy, które występują podczas wcześniejszego schorzenia;

c)      w kanale nerwu twarzowego – objawy takie, jak w obu poprzednich przypadkach, a dodatkowo osłabia się słuch;

d)      w obrębie przewodu słuchowego wewnętrznego – głównymi objawami są głuchota oraz zespół Bella;

e)      w miejscy wyjścia nerwu VII z mostu – może wystąpić tu objaw Marcusa-Gunna (powieka opadająca podnosi się podczas ruchów żuchwy), a także zespół Marin-Amta (oczy zamykają się podczas maksymalnego otworzenia ust);

f)        uszkodzenie typu jądrowego – głównym objawem jest zespół Bella, który występuje wraz z połowicznym niedowładem twarzy;

3)      Napadowe kurcze mięśni twarzy:

a) zespół „krokodylich łez” – podczas jedzenia oczy zaczynają łzawić (tzw. „łzawienie napadowe”);

b) połowiczny napadowy spazm twarzy (PST)

c) obustronne uszkodzenie nerwu twarzowego

d) miejscowe uszkodzenie o obrębie ciała prążkowanego